Taekwon-do bylo založeno dubnu roku 1955 korejským generálem

Choi Hong-hi (1918 - 2002)   gen. Choi   General Choi Hong-hi


 

a bylo poprvé oficiálně představeno veřejnosti jako korejské moderní umění sebeobrany. 

Smyslem taekwonda bylo vytvořit velice účinné bojové umění sebeobrany, které by se dalo použít v dnešní moderní době 20. století a které má možnost naučit se každý. Neméně důležitým prvkem výuky je také aspekt morálních principů, který má tvořit člověka čestnějšího, zdvořilejšího, vytrvalejšího, sebevědomějšího ap. Typické je dnes taekwon-do především svou velkou silou, dokonalou technikou nohou, rychlostí, obratností a tak není nic překvapujícího, že i si v mnoha zemích získalo velikou popularitu.

Od jeho vzniku jej dnes aktivně vyznává přes 100 miliónů lidí po celém světě.

V České republice se taekwon-do ITF cvičí od roku 1987 a v současnosti jsou čeští cvičenci taekwonda ITF sdruženi především pod Českým svazem Taekwon-Do ITF ve 30ti registrovaných školách. Dohled nad výukou v České republice má již od roku 1987 korejský mistr Hwang Ho-yong (9. dan).

Oddíl Taekwon-do ITF Milovice je registrovanou školou pod Českým svazem Taekwon-Do ITF.

 

 

ZÁSADY TAEKWON-DO ITF

Zdvořilost
Čestnost
Vytrvalost
Sebeovládání
Nezdolný duch

 

SLIB TAEKWON-DO ITF

 

Budu dodržovat zásady taekwonda.
Budu respektovat instruktora a sonbe.
Nikdy taekwon-do nezneužiju.
Budu zastáncem svobody a spravedlnosti.
Budu vytvářet mírovější svět.

 

 


Užitečné odkazy a dokumenty:

Teorie Taekwon-do ITF

Taekwon-do ITF testové otázky 

Teorie na 1. dan - tato příručka obsahuje okruhy z teorie, kterou by měl znát student při zkoušce na I. dan. 

VÝZNAMNÝ DEN PRO TAEKWON-DO

 

21. srpna 2014 v průběhu olympijských her mládeže v Nanjingu v Číně bylo podepsáno memorandum mezi Dr. Chang Ungem (prezident ITF) a Dr. Chungwon Chouem (prezidentem WTF).

Svědkem tohoto okamžiku byl Dr. Thomas Bach (IOC prezident - mezinárodní olympijský výbor) a náš velmistr Hwang Ho-yong (senior viceprezident ITF).

Toto memorandum znamená, že se budeme moci účastnit WTF závodů a jet na olympiádu 2016 v Riu.

Ale i WTF závodníci budou moci zavítat na naše závody. Je to první krok k rozvinutí širší spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi.

(zdroj: ČST)