ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky uhraďte na oddílový účet:

 

číslo odd. účtu:

   2900283084

kód banky:

   2010

 
nebo v
nebo v hotovosti na tréninku.
1. pololetí /2100 kč/nebo roční členský příspěvek/4200kč/ uhraďte nejpozději do konce září.  
2. pololetí uhraďte nejpozději do konce ledna. 
Variabilní symbol uveďťe příjmení a jméno vašeho dítěte nebo rodné číslo.
 

 

ZNÁMKY PRO ČST ITF

Dle směrnice ČST ITF č. 05, bod 2 a bod 3 http://taekwondo.cz/dokument/smernice_c_05.pdf

Členský příspěvek Českému svazu taekwondo ITF (svazová půlroční známka) ve výši 150,- Kč a jednorázový poplatek za vystavení průkazky je 50,- Kč (týká se nových členů).

300,- Kč -  je platba roční známky ČST ITF (týká se stávajicích členů). Nutné uhradit do 15. února daného roku.