ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky pro školní rok 2017 / 2018 byly stanoveny takto:


1/2 rok rok
1.950,- Kč 3.900,- Kč
 
 

číslo účtu:

   2900283084

kód banky:

   2010

 

termíny plateb:
 

pololetní členský příspěvek  - musí být uhrazeny do konce ÚNORA 2018!!!  

SLEVA

- každý 3. člen rodiny má nárok na slevu ve výši  20% při roční platbě členských příspěvků.

 


 

ZNÁMKY PRO ČST ITF

Dle směrnice ČST ITF č. 05, bod 2 a bod 3 http://taekwondo.cz/dokument/smernice_c_05.pdf

Kromě oddílových členských příspěvků se ještě platí členský příspěvek Českému svazu taekwondo ITF (svazová půlroční známka) ve výši 150,- Kč a jednorázový poplatek za vystavení průkazky je 50,- Kč (týká se nových členů).

300,- Kč -  je platba roční známky ČST ITF (týká se stávajicích členů). Nutné uhradit do 15.2. daného roku.


 

DDM příspěvek: 500,- / rok      NEΗRADÍ SE ZVLÁŠŤ, BUDE ΗRAZEN Z ČLENSKÝCΗ PŘÍSPĚVKŮ!!!


 

Startovné na závody a soutěže

Ceny závodu jsou vždy určeny před konáním závodů.

Jejich výše závisí na pořádající organizaci a prestiži soutěže.