INFORMACE STM

Na letošní rok 2019 byly schváleni:

1. Vohralík D.
2. Hejný M.
3. Holcová K.

Termíny 2019 zatím známé: